Edward Audio HOME

Multi Selektor SPDIF

Informacje techniczne

Informacje ogólne

Multi Selektor SPDIF (w skrócie MSS) jest selektorem cyfrowego sygnału audio.

Posiada 8 wejść cyfrowych SPDIF i jedno wyjście. Sygnał wychodzący jest wyprowadzany w dwóch postaciach:

MSS posiada wyświetlacz LCD o organizacji 2x20 znaków, na którym wyświetlane są podstawowe informacje, czyli numer i nazwa wejścia, a także częstotliwość próbkowania otrzymanego sygnału oraz wybrane informacje odczytane z kodów kanałowych. Wyświetlacz służy także do wygodnego poruszania się po ekranowym"menu", gdzie ustawiane są wszystkie opcje użytkownika.

MSS jest bit-perfect, nie ingeruje w dane, wysyła dokładnie taki strumień, jaki przyjmuje. Obsługuje częstotliwości próbkowania od 32 do 192 kHz* oraz przenosi pełne 24-bity danych.

Sterowanie urządzeniem odbywa się za pomocą pilota RC-5. Mamy także możliwość bezpośredniego wybierania wejść klawiszami od 1 do 8, albo przełączania klawiszami [następny], [poprzedni]. Przewidziany jest tryb "standby", który wyłącza większość układów oraz funkcja "mute" wyciszająca wychodzący sygnał.

* W chwili obecnej MSS nie obsługuje częstotliwości 176.4 kHz. Obsługa tej częstotliwości zostanie dodana w przyszłości.